Kurýr, mzda až 50.000 Kč

Kurýr, mzda až 50.000 Kč

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha, Nové Město, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Dovolujeme si Vás upozornit, že součástí výběrového řízení na pracovní pozici v naší společnosti je i závěrečné zhodnocení průběhu výběrového řízení (i v případě, že kandidát nebyl úspěšný). Za tímto účelem Vám po skončení výběrového řízení zašleme/můžeme zaslat e-mailem žádost o poskytnutí zpětné vazby, odpověď na tento e-mail a poskytnutí zpětné vazby je zcela dobrovolné a záleží na uchazeči, zda nám zpětnou vazbu poskytne. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost osobních údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů Českou poštou, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha, Nové Město, jsou dostupné na https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

Další informace o zpracování osobních údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontaktní adresa *Vlastníte řidičský průkaz? Pokud ano, jakou skupinu? *

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.